29.1.13

portrait: Frida Kalho
Frida Kalho, lluitadora, enèrgica, tossuda i entregada a l'amor incondicional i a la pintura, que li va donar ales per a volar més enllà de les seves limitacions.

Frida Kalho, luchadora, enérgica, terca y entregada al amor incondicional y a la pintura, que le dio alas para volar más allà de sus limitaciones.

Frida Kalho, fighter, energetic, stubborn and dedicated to unconditional love and painting, which gave her wings to fly beyond her limitations. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario