17.8.11

Un secret de família

Un secreto de familia
A family secret


El pare es va jugar en una aposta tot el que tenia. Ho va perdre tot. La desesperació el va portar a jugar-se els meus intestins. A la nostra comunitat, la tradició explica que els intestins contenen les emocions, la força, l'energia per canviar les coses, la il.lusió de viure. Per a que pogués continuar viu, el pare es va inventar un dispositiu de metall que va envoltar amb una cobertura d'esponja i que protegia amb una roba teixida a mà. Cada setmana, el pare desgreixa i neteja curosament el mecanisme. Els seus ulls mostren penediment. Jo encara sóc viu, però sense il.lusió...

Papá se jugó en una apuesta todo lo que tenía. Lo perdió todo. Su desesperación le llevó a jugarse mis intestinos. En nuestra comunidad, la tradición dice que los intestinos contienen las emociones, la fuerza, la energía para canviar las cosas, la ilusión de vivir. Para que pudiera seguir viviendo, mi papá se inventó un dispositivo de metal al que le acopló una cobertura de esponja y protegido con una tela tejida a mano. Cada semana, mi papá desengrasa y limpia cuidadosamente el mecanismo. Sus ojos muestran arrepentimiento. Yo sigo vivo, pero sin ilusión... 

Daddy risked on one bet everything he had. He lost everything. Desperate, he bet my guts. In our community, tradition says that our guts contain our emotions, our strength, the energy to change things, the feeling of dreaming and living. So that I could still be alive, daddy invented a metal device where he fitted a sponge coating and protected it with a cloth knitted by hand. Every week, my dad carefully cleans and removes the grease from the mechanism. His eyes show regret. I'm still keeping alive, but hopeless...

2 comentarios: