28.7.11

Sé que estáis bién y felices

I know you are fine and having a good time


Perdre una persona estimada és una de les lliçons de la vida més difícils d'entendre. Malauradament, no ens queda cap altra opció que acceptar aquesta pèrdua tan trista i tirar endavant. De vegades, quan sento el buit de les persones que em manquen, m'agrada imaginar-les lliures, fent aquelles petites costums que els feien tan feliços i únics a la vegada. I el meu cos transpira calma, repós i serenitat. 

Perder un ser querido es una de las lecciones de la vida más difíciles de entender. Desgraciadamente, no nos queda otra opción que aceptar esta pérdida tan triste y tirar adelante. A veces, cuando siento el vacío de los que echo de menos, me gusta imaginármelos libres, haciendo esas pequeñas costumbres que les hacían tan felices y únicos a la vez. Y mi cuerpo transpira calma, reposo y serenidad.

Loosing someone you love is on of the hardest lessons of life to learn. Unfortunatelly, we have no other option rather than accepting such a sad loss and carry on. Sometimes, I feel a deep emptiness from people I miss having around. Then, I imagine them liberated, doing those small habits that made them so happy and unique too. And my body transpires calm, rest and serenity.

No hay comentarios:

Publicar un comentario