14.4.13

.Cartell commemoratiu del 20è aniversari d'ACCU Catalunya
Aquesta obra juga amb la presència de diversos elements que se superposen, interconnecten i creen conjunts inspirant-se a nivell científic en el comportament de les cèl·lules, tan importants en les malalties inflamatòries intestinals i els seus possibles tractaments; i a nivell emocional en totes aquelles entitats com l'equip mèdic, la família, els amics, els pacients, el grup, etc. i els fluxos que sorgeixen de la cooperació entre elles com la recerca, el tracte humà, el suport, l'acció, l'embranzida, viure el teu somni, l'optimisme... paraules representades en la làmina, interconnectades entre elles a través de vincles que ens recorden el lema de l'associació: Junts fem més!

Cartel conmemorativo del 20º aniversario de ACCU Catalunya
Esta obra juega con la presencia de varios elementos que se superponen, interconectan y crean conjuntos inspirándose a nivel científico en el comportamiento de las células, tan importantes en las enfermedades inflamatorias intestinales y sus posibles tratamientos; y a nivel emocional en todas aquellas entidades como el equipo médico, la familia, los amigos, los pacientes, el grupo, etc. y los flujos que surgen de la cooperación entre ellas como la investigación, el trato humano, el apoyo, la acción, el impulso, vivir tu sueño, el optimismo... palabras representadas en la lámina, interconectadas entre ellas a través de vínculos que nos recuerdan el lema de la asociación: Juntos hacemos más!No hay comentarios:

Publicar un comentario