21.11.12

International Mail Art Project 2013


M'encanten que per tot arreu sorgeixin iniciatives que apropin l'art al públic i a la vida diària, aquesta vegada participo en el Projecte Internacional i Exposició d'Art Postal que organitza Christophe Massé a Bordeaux pel 2013. Es tracta de crear "Una idea d'autoretrat" en format postal i enviar-la per correu. De ben segur la rutina d'un carter o d'una cartera canviarà durant uns mesos! La meva ha sortit aquest matí! t'animes?

Me encantan que por todas partes surjan iniciativas que acerquen el arte al público y a la vida diaria, esta vez participo en el Proyecto Internacional y Exposición de Arte Postal que organiza Christophe Massé en Bordeaux para el 2013. Se trata de crear "Una idea de autorretrato" en formato postal y enviarla por correo tal cual. Seguro que la rutina de un cartero o una cartera cambiará durante unos meses! La mía salió esta mañana! te animas?

I love that everywhere around are emerging initiatives that bring art to the public and to daily life, this time I got involved in an International Mail Art Project and Exhibition for 2013 organized by Christophe Massé in Bordeaux. It's about creating "Ann idea of self-portrait" in the size of a postcard and mail it as is. I'm sure that at least the routine of a postman or postwoman will change for a few months! I posted mine this morning! Join it!

No hay comentarios:

Publicar un comentario