20.2.12

Haiku
La setmana passada la Noemí Villamuza ens va proposar que féssim la portada per un llibre de haikus tradicionals originaris del segle XVII-XVIII. La proposta havia d'estar pensada per un llibre exquisit, amb una mica de pretensió, que cridés l'atenció per la seva delicadesa i simplicitat, i que tindria per títol: haikus d'amor. Havia de ser sobre fons blanc, fet amb tinta xinesa i una taca o element vermell, i on també havíem d'incloure el logo de l'editorial: un botó. Llàstima no poder-vos ensenyar els treballs de la resta de companys de classe, van sortir coses molt delicades i suggerents. Jo no em vaig poder quedar amb una de sola, tinc debilitat per la tinta xinesa i les taques, i m'ho vaig passar la mar de bé. A baix, un parell de propostes més, una altra una mica rollo dark de desamor i un esbós.

La semana pasada Noemí Villamuza nos propuso que hiciéramos la cubierta para un libro de haikus tradicionales originarios del siglo XVII-XVIII. La propuesta tenía que estar pensada para un libro exquisito, con un poco de pretensión, que llamara la atención por su delicadeza y simplicidad, y que tendría por título: haikus de amor. Tenía que ser sobre fondo blanco, hecho con tinta china y una mancha o elemento rojo, y dónde también teníamos que incluir el logo de la editorial: un botón. Lástima no poderos enseñar los trabajos del resto de compañeros de clase, salieron cosas muy delicadas y sugerentes. Yo no me pude resistir a hacer sólo una, tengo debilidad por la tinta china y las manchas, y me lo pasé la mar de bien. Abajo, un par de propuestas más, otra algo dark de desamor y un esbozo.

Last week Noemí Villamuza proposed us to do the cover for a poetry compilation book of traditional haikus from 17th-18th century. The proposal should be thought for an exquisite and refined book, a little bit pretentious, that stood out for its delicacy and simplicity, and titled: haikus of love. It should be with white background, done with Indian ink and a red element, and also we should inlcude the logo of the publishing house: a button. It's a pitty that you can't see the works from my classmates, very delicate and suggestive illustrations came out. I couldn't resist doing only one, I've a weakness for Indian ink and patches, I had great fun! Below, two more proposals, another one a little dark meaning the lack of affection and a sketch.


No hay comentarios:

Publicar un comentario